Dret de desistiment: com a consumidor i usuari disposarà d'un termini de set dies hàbils per exercir el dret de desistiment. El termini es computa des de la recepció del bé objecte del contracte o des de la celebració d'aquest si l'objecte del contracte és la prestació de serveis.

Per exercir el seu dret de desistiment pot enviar el seu desistiment a: montroda@gmail.com

Les despeses de devolució en cas de desistiment han de ser assumits per vostè. L'exercici del dret de desistiment dóna lloc al reemborsament de les sumes abonades pel consumidor en un termini màxim de 30 dies des de l'exercici d'aquest dret. El reemborsament serà efectuat per transferència bancària (o qualsevol mitjà de pagament de la seva elecció).